VUK 507 Hakkında

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Sisteminin amacı, vergi doğuran mal ve hizmet satış işlemleri ile bunlara bağlı olarak yapılan ödemeleri / tahsilatları vergi kayıp ve kaçağına yol açmayacak şekilde, donanım bağımsız güvenli mobil uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirmek ve sonuçlarını işlemin mahiyetine uygun düzenlenecek mali nitelikli e-Belgeler yoluyla kayıt altına almaktır.
Sistem üzerinden yapılacak her tür işlemin, Güvenli Mali Uygulama üzerinden (veya Güvenli Mali Uygulama ile entegrasyonu İşletici Kuruluş sorumluluğunda gerçekleştirilmiş ve satışa başlama işleminin güvenli mali uygulama tarafına yapılan başlangıç bildirimi ile tetiklendiği harici satış uygulama yazılımları üzerinden) başlaması ve ödeme/tahsilat da dâhil olmak üzere ilgili e-Belgelendirme süreçlerinin Güvenli Mali Uygulama aracılığıyla sonlandırılması esastır. Sistem bünyesinde bulunan satış uygulaması tarafından ya da Güvenli Mali Uygulama ile entegrasyonu İşletici Kuruluş sorumluluğunda sağlanmış harici satış uygulama yazılımları tarafından satışa ve müşteriye ait verilerinin girişi yapılarak güvenli mali uygulama da tetiklenebilir.
Tebliğ ile beraber kullanımı kolay, mobil ve fiziksel ödeme kabul araçları haricinde daha düşük maliyetli çözümler için alan açılmış, yasal altyapı hazır edilmiştir.

507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili olarak hazırlanan “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz” ve “GMÖEBYS Test Adımları Tablosu” 30 Aralık 2019 tarihinde yayınlanmış idi.
Son olarak; 21 Mayıs 2020 tarihinde, “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Paketi” yayımlanmıştır. Söz konusu paket ile; Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Kılavuzu ile eki Test ve Doğrulama Adımları Tablosu güncellenmiş olup, ayrıca İşletici Kuruluş Faaliyet İzni Başvuru Formu ile denetim yapacak firmalara yönelik hazırlanan İşletici Kuruluş Sistemi Fonksiyonel Test Süreçleri Dokümanı ve İşletici Kuruluş Sistemi Güvenlik Test Süreçleri Dokümanı yayımlanmıştır
VUK 507 Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayın.

Analistim Bilişim ödeme sistemleri tecrübesini, e-belge uygulamaları iş tecrübesi ile birleştirip, VUK 507 kapsamında danışmanlık, proje yönetim ve entegrasyon hizmetleri vermektedir.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın.