E-BELGE HAKKINDA

E-belge, T.C. Maliye Bakanligi Gelir İdaresi Başkanligi'nca hayata geçirilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) gibi dijital dönüşüm uygulamalarıdır.
e-Belge uygulamaları, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'nın belirlediği standartlarda hazırlanarak GİB'e iletilir.Mükellefler muhasebe programları yada GİB yada özel entegratörler sunulan portal aracılığı ile GİB'e istenilen zaman periyotlarında e-belgelerini gönderebilir.
Analistim Bilişim, GIB özel entegratörü olan firmalar ile işbirliği yapmakta ve bu firmaların ürünlerinin satış, pazarlama ve entegrasyon çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

E-FATURA

e-Fatura GIB'in belirledigi standartlarda kagit fatura ile ayni hukuki niteliklere sahip bir faturada yer almasi gereken bilgilerin yer aldigi, alici ve satici arasindaki iletiminin GIB üzerinden gerçeklestirildigi dijital faturadir.
e-Fatura uygulaması; fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir. e-Fatura, matbu faturalarla aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Fatura ilk defa 5 Mart 2010 tarihinde 397 Sıra No.lu VUK tebliğiyle uygulamaya konmuştur.
e-fatura e-fatura sistemine zorunlu yada gönüllü geçen firmalar arasında kesilir.
Her şirket gönüllü olarak e-fatura uygulamasına geçebilir.
Gelir İdaresinin yayınladığı tebliğlere göre ilgili şartları taşıyan firmaların geçmesi zorunludur.
____________________________

E-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mali Mühür almış firmalar e-Fatura başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığının "https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/" adresinden yapabilir.

E-Fatura'dan Yararlanma Yöntemleri

Özel Entegratör Sistemi İle; Doğrudan Entegrasyon İle ve GIB E-Fatura Portali İle

E-Fatura Aktivasyonu Nasıl Yapılır?

E-Fatura almanız ve iletebilmeniz için hesabınızı aktive etmeniz gerekir, e-Fatura hesap aktivasyonu çalıştığınız özel entegratör yada GİB e-Fatura başvuru rehberinde yer alan bir programı ile yapılır.

e-Fatura Avantajları Nedir?

e-Fatura ile faturalarınızı dijital ortama hızlıca kesebilirsiniz. Bu sayede iş süreçlerinizi hızlandırarak şirketinizin verimliliğini artırırsınız.
e-Faturaya geçerek kağıt kullanımının önüne geçmiş olur doğaya katkıda bulunursunuz.
Dakikalar içinde e-Fatura oluşturup müşterilerinize anında iletiriniz.
Elektronik ortamda iletilen faturalar sayesinde fatura kaybı olmaz, mutabakat gibi süreçlere son bulur.
Kargo masraflarından kurtulur maliyetinizi düşürürsünüz.
e-Fatura kullanarak geriye dönük faturalara çok hızlı ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kadar faturayı anında bulursunuz.
e-Faturalar mevzuat gereği çok farklı sistemlerde güvenle saklanır, bu nedenle kaybolmaz.
e-Fatura sayesinde hem hız kazanır, hem maliyet tasarrufu yaparsınız.
Kullandığınız muhasebe yazılımları ile uyumludur.

Mali Mühür Nedir?

Mali Mühür, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) e-Müstahsil Makbuzu(e-MM) vb. diğer resmi evrakların bütünlüğünü, kaynağını ve içeriğini güvence altına alan, söz konusu belgelerin dijital ortamdan muhataplarına iletilmesi ve dijital ortamda korunması sırasında emniyetini ve gizliliğini sağlayan elektronik kaşedir. Firma kaşesinin elektronik halidir. USB aygıtı görünümündedir.

Temel Fatura Nedir?

Temel e-Fatura senaryosunda; alıcı fatura üzerinde herhangi bir teknik sorun (zorunlu alan eksikliği, veri bozulması, imza geçersizliği vb) olmadığı müddetçe faturayı kabul etmek zorundadır. Alıcının Temel e-Faturayı reddetme seçeneği yoktur. Alıcı, fatura ile ilgili itirazını yalnızca harici yollarla gerçekleştirebilir.

Ticari Fatura Nedir?

Ticari e-Fatura senaryosunda; Alıcı gelen faturayı "kabul", "ret" ya da "iade" etme hakkına sahiptir. Ticari e-Fatura alıcıya ulaştıktan sonra kabul edip etmeyeceğini bildirmesi gerekir.

Sizi Arayalım

E-ARŞİV FATURA

e-Arsiv fatura, tüm kestiginiz faturalarinizi, E-Fatura mükellefi olmayan isletmelere ve son kullanicilara, dijital ortamda kolay, hizli, güvenilir ve kagit masrafi yapmadan gönderme sistemidir. Kestiginiz faturalar elektronik ortamlarda depolanmasini, ibraz edilmesini ve raporlanmasini E-Arsiv uygulamasi ile saglayabilirsiniz. E-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
____________________________

E-Arşiv Fatura Nasıl Gönderilir?

e-Arşiv Faturanızı hazırladıktan sonra mail yada elektronik herhangi bir yol ile iletebilirsiniz. İsterseniz kağıt çıktı olarak da alabilirsiniz.

E-Arşiv Faturanın Avantajları Nedir?

e-Arşiv kullanmak için e-Fatura kullanıcısı olmak zorunlu mu?

GİB tarafından belirlenen kurallara göre e-Arşiv kullanıcısı olmak için önce e-Fatura kullanıcısı olmanız gerekir.

Kimlere e-Arşiv Fatura Gönderilebilir?

e-Fatura kullanıcısı olmayan tüm müşterilerinize e-arşiv faturası gönderebilirsiniz.

e-Arşiv Faturaya geçtikten sonra kağıt fatura kullanılabilir mi?

e-Arşiv faturaya geçtikten sonra e-Arşiv Fatura yerine 1 Ocak 2020'den itibaren kağıt fatura keserseniz Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır.

Sizi Arayalım

E-DEFTER

e-Defter uygulamasi 13/12/2011 tarih ve 28141 sayili Resmi Gazetede yayimlanan Elektronik defter genel tebligi sira no:1 ile yürürlüge girmistir. E-Defter; http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazirlanmasi, bastirilmaksizin kaydedilmesi, degismezliginin, bütünlügünün ve kaynaginin dogrulugunun garanti altina alinmasi ve ilgililer nezdinde ispat araci olarak kullanilabilmesine imkan tanimayi hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. Zorunluluk kapsamina giren defterler: Yevmiye defteri, Büyük Defter (Defter-i Kebir)
____________________________

e-Defter Uygulaması Nedir?

e-Defter uygulaması, defter tutmak mecburiyetinde olan firmaların defterlerini elektronik ortamda kayıt altına almalarıdır. e-Defter uygulaması GİB'nın belirlediği format ve standartlarda yapılması gerekir. Firmalar, tutmak zorunda oldukları defterler (kebir ve yevmiye defterleri) aylık olarak dijital ortamda oluşturup GİB'na gönderir. Gelir İdaresi Başkanlığının sistemi tarafından imzalanan defterler, e-Defter uygulaması ile elektronik ortamda muhafaza edilir.

e-Defter kapsamında tutulacak defterler hangileridir?

19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğde, e-Deftere ait tüm bilgiler ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre, 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile standartları yayımlanan "yevmiye defteri" ve "defteri kebir" elektronik ortamda oluşturulacaktır.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?

e-Fatura kullanıcısı olmadan e-Defter sisteminden, isteğe bağlı olarak yararlanılabilir.

Hem kağıt hem de elektronik defter tutulur mu?

Tebliğe göre defterlerini e-Defter olarak tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kağıt ortamında tutamazlar

e-Defter beratı nedir?

Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Mali Mühür ile onaylanmış elektronik dosyadır.

e-Defter, elektronik ortam yerine kağıt çıktısı alınarak saklanabilir mi?

e-Defter, veri bütünlüğünün sağlanması bakımından ve elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alındığı için elektronik defterler kağıt ortamında saklanamaz.

Sizi Arayalım

E-İRSALİYE

e-İrsaliye uygulaması, irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayan uygulamadır.
487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-İrsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulamadır.
____________________________

e-İrsaliye gönderme alma nasıl yapılır?

e-İrsaliye, GİB'in yayınladığı e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuz'da belirtilen fotmat ve standartlara göre, dijital ortamda düzenlenir, dijital ortamda alıcıya gönderilir, saklanır ve gerektiğinde ibraz edilir. e-irsaliye, ürünün sevkinden önce hazırlanarak GİB üzerinden alıcısına gönderilir.

e-İrsaliye Kimlere Düzenlenir?

e-İrsaliye kesmek için gönderici ve alıcının e-irsaliye uygulamasına kayıtlı olması gerekir. Şayet taraflardan biri e-İrsaliye kullanıcısı değilse, e-arşiv fatura veya sevk irsaliyesi düzenlenir.

e-İrsaliye İptal Edilebilir Mi?

e-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Bununla birlikte malın fiili sevkinden önce, malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye muhteviyatının tamamına "irsaliye yanıtı" ile "red" yanıtı verilebilir.

Kağıt İrsaliye Düzenlenebilecek Durumlar

e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi, uygulamaya kayıtlı mükelleflerden alınan mallar karşılığında düzenlenecek irsaliyelerin de yine e-İrsaliye olarak alınması zorunludur. Ancak bununla birlikte sadece 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile açıklanan hallerde (elektronik belgelerin kağıt ortamda düzenlenebileceği haller, 509 SN VUK GT. V.7. bölümde açıklanmıştır) matbu sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve alınması da mümkün bulunmakta olup, bu durumun süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Ayrıca mezkûr Tebliğde açıklanan bu durumun gerektiğinde mükellef tarafından tevsik edilmesi gerektiği tabiidir. Bu tür durumlarda matbu sevk irsaliyesi düzenlenerek sevkiyat işlemlerine başlanabilecektir.

e-İrsaliye Arşivleme ve İbraz Etme Yükümlülüğü

e-İrsaliye mükellefleri, elektronik irsaliyelerini ve yanıtlarını, 10 yıl boyunca muhafaza etmek ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Sizi Arayalım

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

Serbest meslek erbaplari tarafindan mesleki faaliyetlerine iliskin olarak 213 sayili Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kagit serbest meslek makbuzu ile ayni yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanin talebi dogrultusunda elektronik veya kagit ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GIB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.
____________________________

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kimlere zorunludur?

Serbest meslek erbabı olup, hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarında, vekil, danışman, müşavir, denetçi, bilirkişi, arabulucu, aracı, tabip, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan;
1-Serbest meslek erbaplarından 1/1/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine kadar fiili hazırlıklarını tamamlayıp geçmek zorundadır.
2- Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3'üncü ayın sonuna kadar fiili hazırlıklarını tamamlayıp geçmek zorundadır.
e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
Kısaca; tüm serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM)'nin özellikleri nelerdir?

Kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik ortamda veya kağıda basılı olarak iletilebilir.Dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilir. (GİB) Gelir İdaresi Başkanlığı'na elektronik ortamda raporlanır.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) sistemine geçiş yapmak için "mali mühür" gerekiyor mu?

e-SMM uygulamasına geçiş yapmak için e-İmza veya mali mühür almanız gerekmektedir.

e-SMM uygulamasını kullanmak için e-Faturaya kullanmak zorunlu mu?

e-SMM kullanmak için e-Fatura kullanmak zorunlu değildir.

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) alıcısına nasıl iletilir?

e-SMM alıcının isteği doğrultusunda elektronik ortamda veya ıslak imzalı kağıt çıktısı alınarak iletilebilir.

Kesilen e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) İptal Edilebilir Mi?

e-SMM iptal edilebilir. İptal edilen e-SMM, iptal edildiği tarih üzerinden GİB'e bildirilir. Tüm makbuzlar günlük olarak GİB'e bildirildiğinden, iptal edilen makbuz da aynı şekilde GİB'e iletilir.

Sizi Arayalım

E-MÜHTAHSİL MAKBUZU

Defter tutan çiftçilerin veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri ticari vesikaya müstahsil makbuzu denir .
e-Müstahsil Makbuzu Özellikleri nedir? Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan “birinci sınıf tüccarlar” 1 Ocak 2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenleyebilirler.
e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren dahil olabileceklerdir.
e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olacak mükelleflerin uygulamayı kullanmak için e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına dahil olmaları zorunluluğu bulunmamaktadır.

Sizi Arayalım

E-BİLET

Elektronik bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere elektronik belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.
415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile birlikte kara ve deniz yolu ile şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığında elektronik bilet kullanımı başlamıştır. Ayrıca kara yolu yolcu taşımacılığı yapanlar elektronik yolcu listesi de düzenleyebileceklerdir.
Tüzel kişi mükellefler 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmalıdır.
Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, internet de dâhil olmak üzere elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Ancak muhatabı tarafından istenilmesi hâlinde, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak teslim edeceklerdir. Kâğıt çıktının verilmesi halinde ayrıca merkez, şube veya acente tarafından imzalanıp kaşelenmesine gerek bulunmamaktadır.Muhatabı tarafından istenilmesi halinde elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları elektronik biletleri mali mühür veya güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla teslim edeceklerdir.
Mühürleme veya imzalama işleminde asgari olarak XAdES-BES yöntemi kullanılmalıdır.

Sizi Arayalım

E-ADİSYON

____________________________

e-Defter Uygulaması Nedir?

185 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, masada servis yapılan ve gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri (lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon, gibi) tarafından kullanılması zorunlu olan kağıt ortamda düzenlenen "adisyon" belgesinin elektronik halidir. e-Adisyon belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki "Adisyon" belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Adisyon'a Geçiş Zorunlu Mu?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, kendilerine geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

e-Adisyon Geçiş Süresi

GİB tarafından e-Adisyon uygulamasına zorunlu olarak dahil olacağı yazılı bildirim veya duyuru ile bildirilen mükelleflerin, Başkanlık tarafından yapılan bildirim veya duyuruda belirtilen süre içinde e-Adisyon uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren bu Tebliğin "V.7." ve "VIII." numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, adisyon belgesini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri zorunludur.

Kimler e-Adisyon Uygulamasına Geçebilir?

e-Adisyon uygulaması Tebliğin "IV.12.4." numaralı bölümünde belirtilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin; e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması, Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, e-Adisyon belgesini düzenleyebilme, muhafaza ve ibraz edebilme, belge ve bilgilerini elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)'na iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması, Bu Tebliğin "V.1." numaralı bölümünde belirtilen, uygulamadan yararlanma yöntemleri arasında bulunan; Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla (Özel Entegratör Yöntemi) ya da kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre edilmesi yoluyla (Doğrudan Entegrasyon Yöntemi) yöntemlerinden birine göre ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-Adisyon uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuruyu yapması, gerekmektedir.

Sizi Arayalım

ELEKTRONİK İMZA

Gelişmiş teknolojinin ülkemizde hayata geçmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi resmi işlemlerde de güvenlik ve kolaylık araçları faaliyete geçti. Bu kolaylıklar arasında yer alan elektronik imza, şahsi işlemlerde veya kurumsal işlemlerde imza yetkisi bulunan kişilerin imzasını taklit ederek dolandırıcılık gibi olayların önüne geçilmesi için tasarlanmış bir uygulamadır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik imza, ıslak imza gibi evlilik, veraset ve şahitlik gibi hukuki olaylar haricinde kalan tüm işlemlerde geçerlidir.
Elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik mantıksal ile aynı doğrultuda çalışan, harf, rakam ve objelerden oluşan ve dijital ortamda hazırlanarak “akıllı kart” veya “token” aracılığı ile kullanılabilen bir tür kimlik doğrulamadır. Taklit edilmesi mümkün olmayan bu imza, hukuki anlamda tüm mecralarda geçerli olup değiştirilmesi veya benzerinin yapılması gibi durumlara karşı güvenilirdir.
e-İmza(Elektronik İmza), elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. e-İmza(Elektronik İmza), elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiler, e-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir uygulamadır.

Elektronik imza kimler alabilir?

E-imza, bir kurumda imza yetkisi kimde ise o kişi tarafından atılabilen bir imzadır. Çünkü bu imza türü, bilgisayar ortamında kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra atılabilmektedir.

e-İmza nerelerde kullanılabilir?

Edevlet uygulamalarında, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemine uyumlu işlemlerde Ticari Sicil işlemlerinde (MERSİS projesi bünyesinde olanlar) Kamu projelerinde (MERSİS, UYAP, KEP, EREÇETE, E-DEVLET, EKAP, TİTUBB), e-imza kullanılması zorunludur. Hizmet sözleşmelerinde ve çalışanların gerekli evraklarında, Bankaya talimat verirken, Bayiler arası sipariş verilirken, Onay gerektiren formlarda, Şirketlerin yönetim toplantılarında alınan kararları onaylarken elektronik imza kullanılabilir.

Sizi Arayalım

KURUMSAL

Hakkımızda

Uzmanlık Alanları

Kalite Politikası

HİZMETLER

Danışmanlık Hizmetleri

Kartlı Ödeme Sistemleri

Mobil Ödeme Sistemleri

E-Dönüşüm

E-Para Lisans

Ödeme Kuruluşu Lisans

ÜRÜNLER

ATM Sistemleri

Atmeye.iq

CashManagement.iq

Tahsilat Sistemleri

Sanal POS

Bayi/Altbayi Tahsilat

Link İle Tahsilat

TekrarlıTahsilat

Açık Bankacılık Sistemleri

Hesap Detay

POS Detay

E-Dönüşüm Ürünleri

E-Fatura

E-Arşiv

E-İrsaliye

E-Defter

E-Smm

E-Adisyon

E-İmza